KEILITZ

< >

Tempera-Papier

123 von 239
  abstrakt,Ma10P,Tempera,Bunko,66x44cm | 1991